นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด นั้นมีความอ่อนไหวต่อความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมทุกวัยในเว็บไซต์ของเรา และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบางคนอาจเป็นเด็ก เราจึงพยายามพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ๆ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขาขณะที่พวกเขาเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลต่อไปนี้เป็นบทสรุปของการรวบรวมข้อมูลและการใช้งานของเรา ซึ่งอาจแตกต่างกันในบางครั้ง เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมทุกวัยได้รับประสบการณ์การใช้งานที่คุ้มค่า

การเก็บข้อมูล

ตามนโยบายทั่วไปเราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แน่นอนว่าข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมจะถูกบันทึกโดยการทำงานมาตรฐานของเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตของเรา ข้อมูลนี้ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่จะถูกนำไปปรับปรุงให้แก่ผู้เข้าชม ข้อมูลที่ถูกติดตามประกอบด้วยประเภทของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ (เช่น MacOS, Windows) และประเภทของเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้ (เช่น Safari, Chrome, Firefox) การใช้ข้อมูลนี้อื่น ๆ รวมถึงการตรวจสอบภายในของจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ – เฉพาะในรูปแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

บางครั้งเราอาจจะรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลและข้อมูลประชากรเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (เช่นที่อยู่อีเมลชื่อและนามสกุล อายุ เพศ บ้านหรือที่อยู่ทางกายภาพอื่น ๆ หรือหมายเลขโทรศัพท์ งานอดิเรก และความชอบ) แต่เฉพาะเมื่อผู้เข้าชมสมัครใจส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา ตัวอย่างเช่นเราอาจรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเมื่อผู้เข้าชมกรอกแบบฟอร์มการติดต่อของเรา ลงทะเบียนเพื่อชิงโชค หรือแข่งขัน หรือส่งเนื้อหา หรือข้อเสนอแนะให้เรา

การใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวม รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ที่ผู้เยี่ยมชมของเราส่งโดยสมัครใจ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: (1) เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมได้ดีขึ้น (2) เพื่อปรับปรุงการออกแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา (3) เพื่อตอบสนองคำขอเฉพาะจากผู้เข้าชมของเรา (4) ขอความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีเมื่อจำเป็น (5) เพื่อแจ้งประกาศที่จำเป็นแก่ผู้มาเยี่ยมชม หรือผู้ปกครองของพวกเขาเมื่อจำเป็น (6) เพื่อปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของเราเมื่อจำเป็น (7) เพื่อจัดเตรียมของรางวัล และ (8) เพื่อเสนอโปรแกรมผลิตภัณฑ์และบริการ เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในรูปแบบที่แตกต่างอย่างมากจากการใช้งานที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยไม่แจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทราบถึงการใช้งานดังกล่าว และรับความยินยอมจากผู้ปกครองเมื่อจำเป็นสำหรับการใช้งานดังกล่าว

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ต่อบุคคลที่สามภายนอก บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด ยกเว้นว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอ บางครั้งเราอาจใช้ตัวแทนหรือผู้รับจ้างภายนอกนอก บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่นเมื่อเราทำการแข่งขันหรือโปรโมชั่น ในกรณีเหล่านี้เราต้องการให้ตัวแทนและผู้รับเหมาที่เราใช้ยังเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ และพวกเขาใช้ข้อมูลเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะที่พวกเขาให้บริการแก่เรา เราจะไม่ถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากประเภทการถ่ายโอน และการเปิดเผยที่อธิบายข้างต้นโดยไม่แจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทราบถึงการถ่ายโอนหรือการเปิดเผยดังกล่าวและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด อาจใช้งานเว็บไซต์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หลักของ บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด ในกรณีที่เว็บไซต์อื่นใดที่ดำเนินการโดย บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด และเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หลักของ บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด จะมีวิธีปฏิบัติหรือนโยบายข้อมูลที่แตกต่างกัน การปฏิบัติหรือนโยบายที่แตกต่างกันเหล่านั้นจะถูกระบุไว้และนำไปใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น

เว็บไซต์ของ บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่น ซึ่งการปฏิบัติด้านข้อมูลอาจแตกต่างจากการปฏิบัติของ บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด ผู้เยี่ยมชมควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เข้าชมนั้นด้วย เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด ไม่ได้ครอบคลุมและอาจขั้นตอนปฏิบัติที่แตกต่างจากการปฏิบัติด้านข้อมูลของ บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด

การใช้คุกกี้

เมื่อคุณดูเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลนี้จะอยู่ในรูปแบบของ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จะถูกวางไว้ในเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าของพวกเขา คุกกี้ช่วยเราได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจและความชอบของคุณได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ บล็อกคุกกี้ทั้งหมด หรือรับคำเตือนก่อนที่จะจัดเก็บคุกกี้ โปรดอ้างอิงคำแนะนำเบราว์เซอร์ของคุณหรือหน้าจอความช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่นเหล่านี้ เราจะไม่รวมข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากผู้ใช้ผ่านทางเว็บฟอร์ม

หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ปกครอง

บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด เชื่อว่าผู้ปกครองและผู้ปกครองควรดูแลกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลาน และพิจารณาใช้เครื่องมือควบคุมโดยผู้ปกครองที่มีอยู่จากบริการออนไลน์และผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมออนไลน์เป็นมิตรกับเด็ก เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้เด็กเปิดเผยชื่อที่อยู่และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Security Sockets Layer (SSL) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) ก่อนที่จะเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ต

เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งถึงเราทั้งในระหว่างการส่ง และเมื่อเราได้รับแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ มีความปลอดภัยสมบูรณ์ 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเราคุณสามารถติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มการติดต่อ ของเราหรือส่งอีเมล์มาที่ info@taksatoys.com

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวข้างต้นและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด โดยการเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้คุณยอมรับโดยไม่ จำกัด หรือมีคุณสมบัติข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ได้ตลอดเวลา คุณถูกผูกมัดโดยการแก้ไขดังกล่าวดังนั้นจึงควรเข้าเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะเพื่อทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันที่คุณผูกพัน

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ บริษัท ทักษะทอยส์ จำกัด โปรดติดต่อ:

อีเมล: info@taksatoys.com